ΚΟΕ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ

Η ΚΟΕ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ αποτελεί παράρτημα της Κομμουνιστικής Οργάνωσης Ελλάδας και εδράζεται στην Καβάλα , Βότση 10 , τηλ. 2511103168.

Δεν υπάρχουν σχόλια: